Банк данных переводчиков - Переводчики в Нидерландах - Клюшникова Ольга Юрьевна

Beëdigd vertaler en jurist Olga El-Hagoug

Beëdigd vertaler en jurist Olga El-Hagoug Den Haag | Nederland
  Переводчик Den Haag | Nederland, визитная карточка на русском языке    
Den Haag | Nederland

Olga El-Hagoug MA BTr - jurist en beëdigd vertaler in alle combinaties tussen het Engels, Russisch, Nederlands

Over mijzelf

Sinds 2009 hou ik me beroepshalve bezig met vertaal- en tolkdiensten voor bedrijven en particulieren. Sindsdien sta ik ingeschreven in de KvK onder nummer 27351637. Als beëdigd vertaler ben ik ingeschreven in het landelijke Kwaliteitsregister van tolken en vertalers (Rbtv #5071) en beëdigd door de Rechtbank ‘s-Gravenhage. Ik ben ook bevoegd en CRKBO-geregistreerd taaldocent, alsmede jurist Nederlands recht i.o. met civiel effect.

OPLEIDING:
WO-Bachelor "Rechtsgeleerdheid", Nederland (nog gaande)
HBO-Bachelor "Vertaler", Nederland
WO-Master "Taal- en letterkunde van Germaanse talen"
WO-Master "Internationaal Management", Verenigd Koninkrijk
Post-HBO, "Juridisch Vertaler", Nederland
HBO-Bachelor "Vertaler Engels", Nederland
Bijscholingscursus "Vreemdelingenrecht", Nederland
Bijscholingscursus "Naturalisatie in de EU", Nederland

Als jurist geef ik ook juridisch advies betreffende de huidige wetgeving van Nederland en de EU. Ik ben gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht, familierecht en (internationaal) strafrecht.
Ik bied u hulp o.a. in de volgende vragen:

- Aanvraag en verlenging verblijfstitel
- Gezinsmigratie
- Naturalisatie (verkrijging van het Nederlanderschap)
- Samenwonen, geregistreerd partnerschap en huwelijk
- Echtscheiding en alimentatie
- Erfrecht

Klanten

Voorbeelden van mijn werk*:
- Beëdigde vertalingen van persoonlijke documenten (geboorte- en huwelijksaktes, paspoorten, verblijfsvergunningen, uittreksels BPR, diploma's en andere persoonlijke documenten)
- Beëdigde vertalingen van juridische documenten (aangifte bij de politie, tenlastelegging, vonnissen, enz.)
- Vertaling huur- en koopovereenkomsten (vastgoed) (Nederlands-Engels)
- Vertaling overeenkomst m.b.t. programmatuur (Nederlands-Engels)
- Vertaling van CV en motivatiebrieven (Nederlands-Engels)
- Tolken in de rechtbank (arbeidsgeschil) (Nederlands-Engels)
- Tolken in het CBR tijdens het onderzoek naar de rijgeschiktheid (na de aanhouding wegens rijden onder invloed) (Nederlands-Russisch)
- Tolken voor de belanghebbende derden in een strafzaak (Nederlands-Russisch)
- Simultaan tolken (chuchotage) van drie talen (Engels, Frans, Nederlands) naar het Russisch tijdens het jubileum van de internationale chemiegroep Solvay
- Vertaling (correspondentie, reclame) voor het festival "Youth of the Planet" in het kader van het Jaar van Rusland in Nederland (Nederlands-Russisch)
- Tolken bij onderhandelingen en zakelijke vergaderingen
- Tolken bij bruiloften
* Deze lijst bevat alleen de opdrachten waar het Nederlands de bron- of doeltaal is. Om de vertrouwelijkheidsreden worden de namen van mijn opdrachtgevers niet vermeld.

Reviews
Prijzen/Diensten

Vertaling: v.a. 0,10 € / woord *
Beëdigde vertaling: v.a. 0,20 € / woord *
Tolkdiensten: 70 euro / uur *
Lessen: 25 euro / uur *
Consultaties: 75 euro / uur *
* De prijzen zijn exclusief BTW (21%)
Kortingen en/of toeslagen zijn afhankelijk van het volume en/of urgentie.

(c) 2008- EUservice24.info